Од 01.04.2014 година МАРнет нема да врши регистрација на домени, освен за домените со фиксен дел gov.mk согласно Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен.

Листата на регистрари, каде можете да регистрирате .mk домен, можете да ја најдете на следниов линк.

Сите промени за веќе регистрираните домени ќе ги реализира МАРнет, се додека не се изврши пререгистрацијата на доменот.



Локација на MARnet на поголема мапа