ДИДС и РИФ 2016 во Белград

Оваа година по 6ти пат беше обележан денот на интернет домените во Србија (ДИДС 2016). На овој настан присуствуваа повеќе од 370 посетители и преку 1300 онлајн гледачи. Главните теми кои беа дискутирани на панелите беа поврзани со управувањето на Интернет, трендовите на безбедност, како и презентација на домашни успешни интернет страници и онлајн проекти.
Како продолжување на ДИДС беше одржан Регионалниот интернет Форум (РИФ 2016) на кој беа изнесени главните настани од регионот. Во првиот дел од овој Форум, МАРнет презентираше за кириличниот домен .мкд. Потоа следуваше дел кој беше наменет за правниците, по што Форумот беше затворен со темата безбедноста на интернет во поглед на образованието и подигање на свеста на корисниците.
Повеќе информации можете да најдете на следниот линк https://dids.rs/sr/zavrsna-naslovna/