Одржана конференцијата CIIT 2015

Во рамки на проектот GEANT GN3+ кој за Р. Македонија го води МАРнет на 23.04.2015 се одржа работилницата Campus Best Practice. Таа беше организирана во склоп на годишната конференција на ФИНКИ CIIT 2015 кој традиционално секоја година се одржува во Молика. Овој настан најмногу е наменет за членовите и раководителите на мрежните оперативни центри на универзитетите во Македонија.
На следниот линк дознајте повеќе за конференцијата https://ciit.finki.ukim.mk/