Објавен е новиот правилник

Од 10.06.2014 година стапи на сила новиот Правилник за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен. Со овој Привилник за прв пат е овозможена онлајн регистрација на националните домени. За само неколку минути, саканиот домен може да биде регистриран со посредство на регистрарите.  И покрај оваа огромна олеснителна околност, многу е важно да се внимава на внесените податоци, нивната точност и ажурност за избегнување на понатамошни проблеми при операции со доменот.

Неколку месеци претходно пазарот на македонските домени беше проширен со тоа што беа воведени регистрари. Изборот за тоа каде ќе  за крајните корисници се зголемува, а се намалува времето и ресурсите кои до сега беа потребни за да се регистрира нов домен.

One thought on “Објавен е новиот правилник

  1. Pingback: Traffic Exchange

Comments are closed.