Регионален состанок организиран од RIPE NCC во Белград (SEE4)

По четврти пат од 21-22.04.2015 во југоисточниот дел на Европа, беше организиран регионалниот собир кои им нуди можност на мрежните инженери и друг вид на технички персонал да се запознаат, да се поврзат и да го споделат своето знаење и искуство. На овој собир учествуваат претставници од академските мрежи, образовни институции, владин сектор како и претставници на точките за размена на интернет сообраќај. МАРнет имаше свои претставници на овој настан, како и на сите претходни кои беа организирани во југоисточна Европа.

Повеќе информации можете да прочитате овде:

https://www.ripe.net/participate/meetings/regional-meetings/see-4