Средба на МАРнет со регистрарите

Денес се одржа закажаната средба од страна на МАРнет со регистрарите за .mk и мкд. домени. Беа присутни 15 претставници од 11 различни регистрари како и неколку претставници на МАРнет. На оваа средба се дискутираше за досегашната соработка и можностите за подобрување и продлабочување на истата. Како главна тема беа презентирани новостите во МАРнет, статистички податоци од изминатиот период од почетокот на пререгистрацијата до денес. Исто така беа одговорени сите прашања кои беа поставени од страна на регистрарите во текот на изминатиот период, а самата средба заврши со дискусија за актуелните проблеми и прашања на кои наидуваат. Дел од статистиката која беше прикажана, можете да ја погледнете на следниот линк до статистика.