Учество на работилницата за „Безбедност на мрежите и мрежните сервиси“

Во периодот од 18 до 20 март 2015 година во Белград,  Академската мрежа на Србија (AMRES) ја организираше работилницата за Безбедност на мрежните и мрежните сервиси која имаше за цел да ги едуцира и да ја збогати праксата кај администраторите на мрежни сервиси.

МАРнет учествуваше на оваа работилница, на која претставниците се стекнаа со теоретско и практично искуство кое несомнено ќе помогне во понатамошниот професионален развој.

На следниот линк можете да прочитате повеќе информации за настанот.

https://cbp.rcub.bg.ac.rs/?page_id=614