5 ти роденден на МАРнет

Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет денес го обележува својот 5ти роденден. За овие години постоење МАРнет го реформираше системот за регистрација на национални домени кој овозможи целосна либерализација  и се воведоа регистрари, преку кои се овозможи и онлајн регистрација на .mk домени. Исто така беше воведен кириличниот .мкд домен кој обележи една година постоење.

Во овој период МАРнет објави нов Правилник за организацијата и управувањето со врвните .mk и .мкд домен, а од неодамна беше укината арбитражната постапка која се водеше во МАРнет.

Во текот на овие 5 години работење МАРнет стана членка на повеќе меѓународни организации како што се RIPE и CENTR, учествуваше на многу меѓународни собири, а исто така потпиша и значајни  меморандуми за меѓусебна соработка со институции од областа на информатичката технологија.

Околу десетина лица беа ангажирани како волонтери и овде го стекнаа своето прво професионално искуство, беа спроведени повеќе јавни набавки за формирање на инфраструктурата за академската мрежа, како и македонската точка за размена на интернет сообраќај MatrIX.