CIRT Работилница 2015

Во организација на European Commission Enhancing Cyber Security Project и во соработка со Агенцијата за електронски комуникации  АЕК во периодот од 04-05 мај 2015 година, беше одржана CIRT работилницата на која МАРнет имаше свој претставник.

На следниот линк може да ги видите подеталните информации за оваа работилница.

https://www.aek.mk/mk/za-nas/nastani/cirt-2015