Ценовник

Регистрација на домен

620 ден.

Цена за регистрација на нов домен за период од една година.

Продолжување на регистрација на домен

310 ден.

Цена за продолжување на регистрација на домен за период од една година.

Издавање на потврда за домен

1120 ден.

Цена за издавање на потврда за домен со податоците кои се запишани во Регистарот.