SEEDIG и EuroDIG во Софија

На 03.06.2015 година, еден ден пред одржувањето на EuroDIG, за прв пат се одржа SEEDIG (South Eastern European Dialogue on Internet Governance). МАРнет активно учествуваше на настанот споделувајќи го своето искуство за IDN ccTLD .мкд. Идејата за организација на ваков тип на дијалог во рамките на Европскиот настан беше поддржана и од МАРнет којa беше дел од организацискиот комитет.

https://eurodigwiki.org/wiki/South_Eastern_European_Dialogue_(SEEDIG)

Од 04-05 јуни 2015 се одржа EuroDIG. Главните точки за кои се разговараше беа од областа на јавната политика во врска со клучните елементи на управување со интернет, со цел да се поттикне одржливоста, стабилноста, безбедноста и развојот на интернетот. На овој настан учествуваше и претставник на МАРнет.
Повеќе информации на следниот линкот подолу.

https://www.eurodig.org/eurodig-2015/