МАРнет стана членка на CENTR

Во периодот од 16-17.02.2016 во Будва, Црна Гора се одржа Генерално собрание на членките на Советот на Европски Регистрари на национални врвни домени (CENTR). На овој собир МАРнет испрати свои претставници кои го презентираа системот за менаџирање на домени на МАРнет и обезбедија членство во истоимената организација која ги отвори вратите за соработка и споделување на податоци кои се од исклучителна важност за напредокот на целокупната интернет заедница. Повеќе информации можете да добиете на официјалната страница на CENTR и на следниот линк:
https://centr.org/news/ga55/02-19-2016/4726/centr-welcomes-marnet-mk-its-community?utm_content=bufferc1123&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer