Регистрација на кирилични .мкд домени

 

Од 14.01.2015 започна регистрацијата на кирилични .мкд домени.

Регистрацијата се врши согласно Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен кај регистрарите кои можете да ги најдете на овој линк.

Субјектите кои имаат право на регистрација на домен согласно член 7 од Правилникот, можат да регистрираат .мкд домен во МАРнет.Локација на MARnet на поголема мапа