Одлука за укинување на арбитражна постапка

На линкот подолу можете да ја преземете Одлуката за укинување на Правилник за арбитражна постапка при Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет, од 22.01.2016 година.

Одлука за колокација

На линкот подолу можете да ја преземете одлуката за колокација на рек ормар или единица од рек ормар во податочниот центар на МАРнет.