www

Систем за регистрација

Децентрализиран систем кој овозможи воведување на регистрари.
mreza

МАТРИКС

Македонска точка за размена на интернет сообраќај помеѓу различни автономни системи.
matrix

Академска мрежа

Поврзување на образовни институции во мрежа и обезбедување на мрежни сервиси.

Новости и соопштенија

МАРнет

Регистрирани домени

com.mk, mk, org.mk, мкд, net.mk, inf.mk, gov.mk, edu.mk
0
вкупно регистрирани домени