Од 10.06.2014 година стапува на сила новиот Правилник за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен кој овозможува целосна либерализација на процесот на регистрација на домените.


Новиот Правилник го опфаќа и процесот на регистрација на .мкд домените, но регистрацијата на истите се уште не е започната. Во моментов се објавени само правилата под кои ќе се врши регистрација на .мкд домените во иднина, за што МАРнет ќе објави дополнително известување.


Процесот на пререгистрација продолжува согласно Правилникот.Локација на MARnet на поголема мапа