СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

Системот за регистрација и менаџирање на .mk и .мкд зоната го користи системот за регистрација FRED. Комуникацијата помеѓу регистрарите и системот за регистрација се одвива преку EPP протоколот (согласно со RFC 3730-3734) со неколку измени и проширувања. Комуникацијата се одвива со користење на SSL безбедносна TCP конекција. Описот на комуникацискиот протокол вклучувајки ги проширувањата, можете да ги најдете во овој документ.

ТЕСТ ЗА АВТОРИЗИРАНИ КОРИСНИЦИ
Системот е достапен само за авторизирани корисници. Овој систем е идентичен на продукцискиот и на него можат да се тестираат сите функционалности кои ги нуди.

Пристапот до тест системот е авторизиран со SSL сертификат и приватен SSL клуч, преземени лично од кандидатите за регистрари задено со корисничкото име и лозинката.

МАРнет го задржува правото да го суспендира или да прави измени на системот вклучувајки и целосно бришење на податоците од единствениот Регистар.

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА РЕГИСТРАР

Со оваа одлука се утврдуват општите услови за работа на регистрари, се утврдуваат условите за стекнување на статус регистрар за националниот домен .mk и/или .мкд. Прочитај повеќе >