Известување: Декларација за родова еднаквост на МАРнет

МАРнет декларира заложба за промовирање и примена на еднакви можности меѓу жените и мажите вработени во МАРнет. Дополнително, МАРнет поддржува еднаквост и рамнотежа во лидерските позициите на одлучување и се стреми да обезбеди недискриминација и забранува родово засновано насилство. Дополнително: Декларација за родова еднаквост Акциски план за родова еднаквост 2022-2025 План за подобрување на родовата…

ОДРЖАНО CNMS 2016 ВО ПРАГА

Двајца претставници на МАРнет оваа година учествуваа на работилницата за мониторинг и безбедност на кампус мрежи. Настанот беше организиран од страна на CESNET која е членка на GN4 (GÉANT) проектот и истиот беше поделен на два независни делови. Првиот дел се одржа на 25.04.2016 година и таму се разговараше за најдобрите практични искуства, а своја…